Kui ilmneb defekt, järgige neid samme

1. Otsige üles kauba ostuarve ja kontrollige ostukuupäeva.

2. Saatke vea võimalikult täpne kirjeldus, saates info meiliaadressile info[at]bit8.ee koos selgitusega, kuidas ja millal defekt tekkis. Lisa kindlasti ostuarve number ja võimalusel ka pilt defektist.

3. Seejärel võetakse teiega ühendust, et täpsustada, kuidas garantiitoimingud läbi viiakse.

Piiratud garantiitingimused

1. Raal Holding OÜ vahendab müüdud kaubale tootjapoolset garantiid. Garantii annab ostjale õiguse nõuda garantiiaja jooksul tasuta parandamist või asendamist.

2. Garantiihoolduse teostamise aluseks on Raal Holding OÜ poolt väljastatud arve.

3. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nendest defektidest seadmele tekkinud defektide parandamise kulud.

4. Garantiiaeg algab seadme ostukuupäevast.

5. Garantiiremonti teostab Raal Holding OÜ (Paide 7, 11312 Tallinn, Eesti), kui ei ole märgitud teisiti.

6. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõpetatud, asendab tootja või maaletooja garantiikorras seadme samaväärse või parema vastu, kui see pole võimalik tagastatakse ostusumma

7. LCD-ekraanidel lubatud defektsete pikslite arv määratakse 1. klassi paneelide puhul ISO standarditega ISO-9241-302 303 305 307: 2008. Lubatud on 2 valgustatud, 2 surnud või 5 värvilist pikslit.

8. Akude müügigarantii on 5 kuud ja muude kulumaterjalide nagu klaviatuurid, palmrestid, ventilaatorid müügigarantii on 6 kuud. Aku kasutusea lühendamine aja jooksul ei kuulu garantii alla.

9. Garantii ei hõlma:

– pakend, dokumentatsioon, tarvikud, litsentsid, tarkvara ja meedia;

– toote rikked, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust kahjustamisest kasutaja poolt;

– rikked ja vigastused, mis on põhjustatud tahtmatust või tahtlikust füüsilisest vigastusest (praod, mõlgid, kriimustused jne) või seadmesse sattunud võõrkehadest, vedelikest, putukatest, liigsest tolmust jms;

– loomulikult kuluvad seadmed ja nende osad;

– toode, mida on parandanud ise või volitamata isik või teenindus;

– rikkeid, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

– tarkvara vead;

– seadme puhastamine;

– seadme kasutamise koolitus;

– toote rikked, mis on põhjustatud toote kasutamisest mittesihtotstarbelistes keskkonnatingimustes;

– äikesetormide või muude loodusnähtuste tõttu tekkinud häired toote töös (vääramatu jõud);

– Häired, mis on põhjustatud arvuti või muu seadme lahtiühendamisest, voolukatkestusest või pinge kõikumisest.

– tooted ja osad, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või märgised on kahjustatud, asendatud või eemaldatud;

– rikked ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalsete osade või sobimatute tarvikute kasutamisest;

– ebaolulised defektid või kõrvalekalded seadme omadustes, mis ei oma tähtsust seadme väärtuse ja kasutusotstarbe seisukohalt;

10. Raal Holding OÜ ei vastuta andmete säilimise ega arvutis olevate andmete või tarkvara kahjustuste või kahjude eest ning sellest garantiiremondi käigus tekkinud otseste või kaudsete kahjude eest. Klient vastutab andmete varundamise eest.

11. Juhul, kui garantiiremonti saadetud toode osutub garantiitingimustele mittevastavaks, parandab Raal Holding OÜ toote kliendi soovil vastavalt kehtivale hinnakirjale.

12. Garantiiteenindusse ilma põhjuseta (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest defektist või on rikutud toote garantiitingimusi) tehtud kulud tasub klient (kehtib ainult 6 kuu möödumisel). alates kauba müügist). Raal Holding OÜ-l on sellisel juhul õigus esitada tellijale arve seni tehtud tööde eest.

13. Kui tekib kahtlus, kas seadme defekt kuulub garantii alla või mitte, teeb lõpliku otsuse seadme tootja. Seadet võib asendada, kuid kui tootja väidab, et defekt ei kuulu garantii alla, esitatakse kliendile asendusseadme ja/või osutatud teenuste eest tagantjärele arve.

14. Piiratud garantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid juriidilisi või lepingulisi õiguskaitsevahendeid.

15. Raal Holding OÜ poolt müüdavatele toodetele kehtib 2-aastane pretensiooniperiood füüsilistele isikutele.

16. Pretensiooni esitamise periood algab kauba ostmise kuupäevast.

17. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve.